هزینه های ثبت نام:

هزینه‌های ذیل برای یک مقاله می‌باشد:

دانشجو: 1.200.000 ریال (120 هزار تومان) 

آزاد (محققان، اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و ...): 1.800.000 ریال (180 هزار تومان)

مجازی (دریافت گواهی و مجموعه مقالات بدون حضور در کنفرانس): 800.000 ریال (80 هزار تومان)

شرکت کننده بدون مقاله: 400.000 ریال (40 هزار تومان)

 

مقاله اضافی:

دانشجو: 300.000 ریال (30 هزار تومان)

آزاد: 600.000 ریال (60 هزار تومان)

مجازی: 300.000 ریال (30 هزار تومان)

 

پس از اعلام نتایج داوری مقالات، نویسندگان محترم بایستی نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایند در غیر این صورت مقاله ایشان از مجموعه مقالات حذف خواهد شد.

اطلاعات حساب جهت واریز هزینه مقالات:

شماره حساب: 3678007710111 یه نام حسین آذرنیوند- بانک سینا

شماره کارت: 6393461000952347 به نام حسین آذرنیوند- بانک سینا