حسین آذرنیوند
رئیس
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hazar [at] ut.ac.ir
حسن خسروی
دبیر کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
وب سایت: utcan.ut.ac.ir/en/~hakhosravi
پست الکترونیکی: hakhosravi [at] ut.ac.ir
مصطفی اویسی
دبیر اجرایی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moveisi [at] ut.ac.ir
کمیته دانشجویی
علی حمیدیان
دبیر
دبیر کل انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hamidian_a [at] ut.ac.ir
شورای سیاستگذاری
محمد علی زارع چاهوکی
عضو کمیته برگزاری
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazare [at] ut.ac.ir
علیرضا میرواقفی
عضو کمیته برگزاری
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: avaghefi [at] ut.ac.ir
سهیلا ایزدیار
عضو کمیته برگزاری
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: izadyar [at] ut.ac.ir
خلیل آقایی
عضو کمیته برگزاری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
پست الکترونیکی: aghaei [at] gmail.com
مهدی دشت بزرگی
عضو کمیته برگزاری
مدیر گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: int.office [at] kashanu.ac.ir
کمیته علمی بین المللی
آرش ملکیان
عضو کمیته علمی
مشاور رئیس در امور بین الملل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: malekian [at] ut.ac.ir
فرانکو فرسکورا
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه کوازولو ناتال، آفریقای جنوبی
وب سایت: www.sahistory.org.za/people/franco-frescura
پست الکترونیکی: galefra [at] mnet.co.za
تاشکین ازتاش
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه آتاترک، ترکیه
وب سایت: webarsiv.atauni.edu.tr/taskin-oztas
پست الکترونیکی: toztas [at] atauni.edu.tr
شوکسی ین
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تکنولوژی هفی چین
وب سایت: thehagueacademy.com/tfg/talent-alumni/yin-shuxi/
پست الکترونیکی: yin.shuxi [at] gmail.com
یاسینه باکار
عضو کمیته علمی
استادیار-دانشگاه لیموژس فرانسه
پست الکترونیکی: yassine.bakkar [at] unilim.fr
عبدالبصیر سروری
عضو کمیته علمی
استادیار-مرکز همکاری های بین المللی آلمان
پست الکترونیکی: basir.sarwari [at] gmail.com
مونا بتور الزوغبی
عضو کمیته علمی
استادیار-دانشگاه گلوکسترشایر انگلستان
پست الکترونیکی: monazoghbi [at] gmail.com
بهروز عسگری
عضو کمیته علمی
استاد-دانشگاه آسیاپاسیفیک ژاپن
پست الکترونیکی: behrooz [at] apu.ac.ip
یوجی گان
عضو کمیته علمی
استادیار-دانشگاه آکسفورد انگلستان
پست الکترونیکی: ganyujie0912 [at] gmail.com
کمیته علمی داخلی
غلامرضا زهتابیان
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghzehtab [at] ut.ac.ir
علی سلاجقه
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: salajegh [at] ut.ac.ir
محمد جعفری
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jafary [at] ut.ac.ir
محمد حسین امید
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه جامع علمی کاربردی
پست الکترونیکی: momid [at] ut.ac.ir
شهرام خلیقی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khalighi [at] ut.ac.ir
سحاب حجازی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shedjazi [at] ut.ac.ir
محمد کابلی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mkaboli [at] ut.ac.ir
سید ولی حسینی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hosseinisv [at] ut.ac.ir
سیدمهدی حشمت الواعظین
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mheshmat [at] ut.ac.ir
پدرام عطارد
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: attarod [at] ut.ac.ir
امیرحسین حمیدیان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.hamidian [at] ut.ac.ir
کامران رضایی توابع
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: krtavabe [at] ut.ac.ir
نصرت اله ضرغام
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nzargham [at] ut.ac.ir
ناصر مقدسی
عضو کمیته علمی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
پست الکترونیکی: nmoghaddasi [at] gmail.com
کاظم نصرتی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: k_nosrati [at] sbu.ac.ir
سعید برخوری
عضو کمیته علمی
استادیار،دانشگاه جیرفت
پست الکترونیکی: barkhori.s [at] gmail.com
علی گل کاریان
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: golkarian [at] um.ac.ir
عبدالرسول سلمان ماهینی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: mahini [at] gau.ac.ir
مهدی عابدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه ترببت مدرس
پست الکترونیکی: mehdi.abedi [at] modares.ac.ir
محمدعلی صارمی نائینی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: saremi.naeini [at] yazd.ac.ir
حامد جنیدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه کردستان
پست الکترونیکی: hjoneidi [at] ut.ac.ir
احمد صادقی پور
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: a.sadeghipour [at] profs.semnan.ac.ir
حمیدرضا رضایی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: hamid.r.rezaei [at] gmail.com
بهزاد رایگانی
عضو کمیته علمی
استادیار-دانشکده محیط زیست کرج
پست الکترونیکی: bhz.ray [at] gmail.com
باقر نظامی بلوچی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده محیط زیست کرج
پست الکترونیکی: nezamibagher [at] gmail.com
سید اکبر جوادی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: a.javadi [at] srbiau.ac.ir
محسن شاطریان
عضو کمیته علمی
دانشیار ،دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: shaterian [at] kashanu.ac.ir
محمدرضا اشرف­زاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: mrashrafzadeh [at] ut.ac.ir
اصغر طارمیان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tarmian [at] ut.ac.ir
سیما فاخران
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: fakheran [at] cc.iut.ac.ir
کمیته داوران
وحید اعتماد
داور
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: vetemad [at] ut.ac.ir
سهراب اشرفی
داور
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sohrab.ashrafi [at] ut.ac.ir
علی طویلی
داور
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: atavili [at] ut.ac.ir
مقداد جورغلامی
داور
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mjgholami [at] ut.ac.ir
علیرضا مقدم نیا
داور
دانشیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.moghaddamnia [at] ut.ac.ir
مظاهر معین الدینی
داور
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moeinaddini [at] ut.ac.ir
پیام مرادپور
داور
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: pmoradpour [at] ut.ac.ir
رضا رفیعی
داور
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rrafiee [at] ut.ac.ir
داود افهامی سیسی
داور
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: efhami [at] ut.ac.ir
هادی غلامیان
داور
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hadi_gholamiyan [at] ut.ac.ir
بیت الله محمودی
داور
استادیار، دانشگاه شهر کرد
پست الکترونیکی: b.mahmoudi [at] ut.ac.ir
علی اصغر نقی پور
داور
استادیار، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: aa_naghipour [at] yahoo.com
حمید غلامی
داور
استادیار، دانشگاه هرمزگان
پست الکترونیکی: hgholami [at] hormozgan.ac.ir
رسول زمانی
داور
استادیار، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: rasoolzamani [at] yahoo.com
بختیار فتاحی
داور
استادیار دانشگاه ملایر
پست الکترونیکی: fattahi_b [at] yahoo.com
خدایار عبدالهی
داور
استادیار، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: kabdolla2010 [at] gmail.com
الهام رفیعی ساردوئی
داور
استادیار، دانشگاه جیرفت
پست الکترونیکی: ellrafiei [at] gmail.com
علی آذره
داور
استادیار، دانشگاه جیرفت
پست الکترونیکی: aliazareh [at] gmail.com
سعید شفیعی ثابت
داور
استادیار، دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: s.shafiei.sabet [at] guilan.ac.ir
مرتضی اکبری
داور
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: m_akbari [at] um.ac.ir
حسام الدین غلامی
داور
استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: hagholami [at] ut.ac.ir
محسن بهمنی
داور
استادیار، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: bahmani_mohsen_j [at] yahoo.com
کمیته دانشجویی
صیاد شیخی ئیلانلو
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sayyad.sheykhi [at] ut.ac.ir
پویان دهقان
عضو کمیته برگزاری
دانشجو دکتری، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: dehghan_r_p_12 [at] ut.ac.ir
فرشته کردرستمی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: f_kordrostami [at] ut.ac.ir
افسون فتحی پور
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.fathipour [at] ut.ac.ir
فرنوش محمدی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: farnoushmohammadi [at] ut.ac.ir
حسین منوچهری
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hmanouchehri [at] ut.ac.ir
سید احسان هاشمی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ehsan.hashemi [at] ut.ac.ir
فریبا فرضی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: farzifariba75 [at] gmail.com
نازنین احمدی جزی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ahmadi.nazanin [at] ut.ac.ir
سمیرا وحیدیان
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: samira.vahidian [at] gmail.com
ملیحه بهرنگ منش
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: malihe.behrang [at] ut.ac.ir