1. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشور های در حال توسعه
2. برنامه زمانبندی کنفرانس بین المللی
3. نمایه شدن کنفرانس در ISC
4. دستورالعمل تهیه پوستر
5. اعلام وضعیت مقالات
6. مهلت بازنگری مقالات
7. شرکت کنندگاه بدون مقاله
8. خطای ثبت نام در سامانه
9. مهلت پرداخت هزینه
10. محاسبه میزان هزینه پرداختی
11. وضعیت مقالات تکمیل نشده
12. هزینه های ثبت نام
13. تمدید مهلت ارسال مقالات
14. چکیده انگلیسی برای مقالات فارسی الزامی می باشد
15. سخنرانی نمایندگان دانشگاه های پشگام عرصه منابع طبیعی و محیط زیست جهان در کنفرانس
به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه این کنفرانس میزبان سخنرانانی از دانشگاه‌های مختلف خواهد بود که به ارائه سخنرانی در زمینه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست خواهند پرداخت.
16. چاپ مقالات برتر در مجلات علمی پژوهشی
مقالات اصیل پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی محیط زیست طبیعی، مرتع و آبخیزداری و Desert منتشر خواهند شد.
17. حضور بیش از 39 کشور جهان در کنفرانس بین المللی دانشگاه تهران
18. امکان دریافت گواهی غیرحضوری
19. انعکاس خبری برگزاری همایش بین المللی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه تهران در سایت های خارجی