انعکاس خبری برگزاری همایش بین المللی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه تهران در سایت های خارجی
1396-10-20
انعکاس خبری برگزاری همایش بین المللی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه تهران در سایت های خارجی

با توجه به اهمیت مدیریت منابع طبیعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با نرخ بالایی منابع طبیعی خود را از دست می دهند خبر برگزاری همایش بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه در ایران توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان کهن ترین مرکز آموزشی منابع طبیعی در کشور بازتاب گسترده ای تاکنون داشته است، که از نمونه سایت هایی که به این خبر پرداخته اند می تواند به : وب سایت Youth Opportunities، وب سایت Opportunity Diary، وب سایت We Do Share، وب سایت Sustainable Vibes، دانشگاه کشاورزی و جنگلداری Thai Nguyen، وب سایت Geo Scholarship، خبرگزاری دانشجویی محیط‌زیست روسیه، وب سایت Development Advise، وب سایت Globe Opportunities، وب سایت پروژه مینا 7 (بخش توسعه همکاری‌های علمی اتحادیه عرب)، خبرگزاری Boloku اندونزی، خبرگزاری Dispatch هندوستان اشاره نمود.