امکان دریافت گواهی غیرحضوری
1396-10-25
امکان دریافت گواهی غیرحضوری

امکان دریافت گواهی غیرحضوری

 

به اطلاع دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرامی می رساند با توجه به تصمیم کمیته برگزاری همایش اقداماتی جهت ارسال گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از افرادی که امکان حضور در روز برگزاری همایش را ندارند اندیشیده شده است، لذا خواهشمندیم در هنگام ثبت نام در سایت آدرس پستی خود را به صورت کامل وارد نمایید.

همچنین با توجه به تماس مکرر بسیاری از پژوهشگران گرامی، دبیرخانه آمادگی دارد به پژوهشگرانی که مایل به دریافت نامه پذیرش مقاله پیش از برگزاری هستند، مدارک لازم را پس از انجام داوری برای ایشان صادر و ایمیل نماید.