دعوت به همکاری در کمیته داوران کنفرانس
1396-10-25
دعوت به همکاری در کمیته داوران کنفرانس

بدین وسیله از کلیه پژوهشگران محترم که دارای مدرک دکتری تخصصی PhD و یا سوابق علمی و پژوهشی می باشند جهت همکاری با دبیرخانه همایش در کمیته کمیته داوری دعوت می گردد. متقاضیان محترم در صورت تمایل می توانند از قسمت "سامانه ثبت نام" ثبت نام خود را انجام دهند. لازم به ذکر است که در بخش توضیحات کمیته مورد نظر خود را درج نمایند.