چاپ مقالات برتر در مجلات علمی پژوهشی
1396-11-16
چاپ مقالات برتر در مجلات علمی پژوهشی

 به اطلاع محققان گرامی می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیرخانه کنفرانس با مجلات دانشگاه تهران

مقالات اصیل پژوهشی انتخاب شده توسط داوران در نشریات علمی پژوهشی محیط زیست طبیعی، مرتع و آبخیزداری و Desert منتشر خواهند شد.