چکیده انگلیسی برای مقالات فارسی الزامی می باشد
1396-11-18

توجه

 به اطلاع محققان گرامی می رساند با توجه به اینکه در این کنفرانس تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید خارجی حضور خواهند داشت مقالاتی که به زبان فارسی نگارش و به کنفرانس ارسال می شوند حتما در پایان مقاله موارد زیر را به زبان انگلیسی به مقاله اضافه نمایند:

عنوان مقاله
نویسندگان به اضافه ایمیل نویسنده مسئول
آدرس علمی نویسندگان
چکیده
کلمات کلیدی

-----------------------------------

دبیرخانه کنفرانس
@NRF2018
https://nrc.ut.ac.ir/