تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-11-20
تمدید مهلت ارسال مقالات

 تمدید مهلت ارسال مقالات

🔸 به اطلاع محققان گرامی می رساند با توجه به درخواست های مکرر جهت تمدید مهلت ارسال مقالات، بر اساس تصمیم کمیته برگزاری کنفرانس تاریخ ارسال مقالات تا ۲۷ بهمن تمدید شد.

🔸 شایان ذکر است که این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود لذا خواهشمندیم در بازه زمانی مقرر نسبت به ارسال مقاله خود از طریق سامانه کنفرانس اقدام نمایید.

—---------------------------------

دبیرخانه کنفرانس
@NRF2018
https://nrc.ut.ac.ir/