مهلت پرداخت هزینه
1396-11-27

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند که آخرین مهلت واریز هزینه برای مقالات و شرکت در کنفرانس روز سه شنبه، یکم اسفند ماه می باشد.

همچنین شایان ذکر است که تا روز یکشنبه، ۲۹ بهمن ماه وضعیت پذیرش تمامی مقالات مشخص خواهد شد.