خطای ثبت نام در سامانه
1396-11-27

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند در صورت بروز خطای ثبت نامی در سامانه جهت ارسال مقاله و یا شرکت در کنفرانس، اطلاعات و مقاله خود را به آدرس ایمیل و یا تلگرام زیر ارسال نمایند.

ایمیل : nrfconf2018@gmail.com

تلگرام: @ahmadi_nazi