مهلت بازنگری مقالات
1396-11-28

به اطلاع محققان محترم می رساند مهلت بازنگری مقالات داوری شده تا پایان امروز می باشد. لذا خواهشمند است نویسندگان گرامی اصلاحات لازم را انجام داده و مقاله خود را دوباره ارسال نمایند.