اعلام وضعیت مقالات
1396-11-30

وضعیت پذیرش مقالات

🔸به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند مقالاتی که دارای کیفیت علمی بالایی بودند به صورت ارائه شفاهی در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفتند. البته به دلیل محدودیت زمانی امکان ارائه همه مقالات به صورت سخنرانی وجود ندارد، لذا آندسته از مقالاتی که جهت سخنرانی در کنفرانس انتخاب شده اند با آنها جهت هماهنگی های بیشتر تماس حاصل خواهد شد.

🔸همچنین شایان ذکر است مقالاتی که به صورت پوستر و ارائه شفاهی بدون سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفتند، بایستی نمونه پوستر بارگذاری شده در سایت و کانال را دریافت و پوستر خود را تا روز چهار شنبه به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
f_kordrostami@yahoo.com

🔸ارسال گواهی های مقالات منوط به ارائه فایل پوستر می باشد.
نویسندگانی که دارای بیش از یک مقاله می باشند حداقل بایستی یکی از مقالات را به صورت پوستر برای دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند (نویسندگان در ارائه فایل پوستری همه مقالات خود به دبیرخانه آزاد بوده و دبیرخانه آمادگی دریافت را دارد)
—---------------------------—

دبیرخانه کنفرانس
@NRF2018
https://nrc.ut.ac.ir/