نمایه شدن کنفرانس در ISC
1396-11-30
نمایه شدن کنفرانس در ISC

 

🔸به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به پیگیری های به عمل آمده "کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه " در پایگاه استنادی جهان اسلام ( ISC) نمایه شد و اطلاعات کنفرانس به زودی پس از تکمیل شدن بر روی وب سایت این پایگاه قابل مشاهده خواهد بود.

🔸شایان ذکر است پیش از این نیز مجوز برگزاری این کنفرانس بین المللی و حمایت از برگزاری آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ارسال شده است.
—-------------------------

دبیرخانه کنفرانس
@NRF2018
https://nrc.ut.ac.ir/