مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشور های در حال توسعه
1396-12-16

 به اطلاع محققان گرامی می رساند مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشور های در حال توسعه برای مدت حداکثر 7 روز از لینک های زیر قابل دریافت است


NRC 1002-1142

NRC 1143-1280

NRC 1281-1450